Τα ατομικά προγράμματα αποτελούνται από μία σειρά μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε κομμωτή. Ως σκοπό, έχουν τον εμπλουτισμό των γνώσεών του αλλά και την ειδίκευση του σε νέες υπηρεσίες.

Στα προγράμματα αυτά εστιάζουμε στις προσωπικές ανάγκες μάθησης του κάθε εκπαιδευόμενου, ώστε να ειδικευτεί με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε κούκλες ή σε μοντέλα σε όλες τις υπηρεσίες της κομμωτικής.

Τόσο η διάρκεια όσο και οι μέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων αυτών διοργανώνονται κατόπιν συνεννόησης.
 

Λεπτομέρειες Ατομικών Προγραμμάτων:

Σε υπηρεσίες της επιλογής σας (κούρεμα, τεχνικές βαφείου, barbering, νυφικά & βραδινά χτενίσματα).
Δυναμική επανάληψη σε κάθε υπηρεσία.
Ενημέρωση νέων τάσεων.
Εξειδικευμένα σεμινάρια φτιαγμένα για τις ανάγκες των συνεργατών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.